Tallinna Muusikakeskkooli õpilased külastavad Muusikapäeval Tallinna lasteaedu

In Uncategorized by Kaisa Lõhmus

Uskuge või mitte, kuid Muusikapäeval on veel midagi salapärast programmis varuks!

Tõsi küll, sedapuhku päris tillukesele publikule. Sooviga kinkida 1. oktoobril muusikat tõepoolest inimeselt-inimesele, käivad Tallinna Muusikakeskkooli noored ja vahvad artistid Tallinna lasteaedades, et anda seal väikestele kuulajatele erakontserte!

Muusika on keel, mida kõnelevad nii suured kui ka väikesed ja meil on – nagu meil muusikast tõukuvalt kipub kombeks olema – suur rõõm tervitada Muusikapäeval tõelisi muusikasõpru! Üles astuvad õpetajate Niina Murdvee, Kalle Koppeli, Jekaterina Rostovtseva, Raeli Florea, Elina Seegeli, Vahur Vurmi, Pille Tralla, Marja Jürissoni ja Mihkel Peäske õpilased!

Aastast 1961 on Tallinna Muusikakeskkool peibutanud noori muusikalisi andeid oma tavatu haridusega: ühest koolist saab nii üld- kui ka muusikalise hariduse. Sõnal „kesk“ kooli nimes on seega vähemalt kaks tähendust: esimene „kesk“ sümboliseerib koolis omandatavat põhi- ja gümnaasiumiharidust, teine „kesk“ võiks tähendada muusikalist keskust, kuhu tullakse õppima ja ennast muusikaliselt arendama tervest Eestist. Sama tüve kannab sõna „keskkond“, vaimne õhustik.

Selles koolis mängitakse pilli või peenemalt öeldes interpreteeritakse, luuakse helisid või siis komponeeritakse, juhatatakse muusikat ehk dirigeeritakse, lauldakse ja kirjutatakse-mõtiskletakse muusikast ja muidugi esinetakse, esinetakse, esinetakse – solistina, ansamblis, kooris, orkestris… Aga mis veel olulisem – hea on minna harjutama teades, et kolleegid teevad sedasama, hea on arutada kontserdielamuse üle teades, et see teema erutab ka klassikaaslasi. 

Hea on ühiselt püüelda muusikat täis tuleviku poole ja hea on teada, et seda teed on ennegi edukalt käidud! Sellest koolist on sirgunud veenvat täiendust nii muusikutele kui ka teistele erialadele. On astutud nii kodusesse muusika- ja teatriakadeemiasse kui ka kõrgkoolidesse välismaal.